รายงานเขตที่ยังไม่ส่งข้อมูล ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

( หมายเหตุ:: รายงานนี้เป็นระบบออนไลน์ เมื่อรีโหลดเพจจะแสดงข้อมูลล่าสุด )

เขตที่ยังไม่ส่งข้อมูล มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 จำนวน 0 เขต
# รหัสเขต ชื่อเขต สถานะ
# รหัสเขต ชื่อเขต สถานะ
เขตที่ยังไม่ส่งข้อมูล มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 5 จำนวน 3 เขต
# รหัสเขต ชื่อเขต สถานะ
1 11010000 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ไม่ส่งข้อมูล
2 62010000 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ไม่ส่งข้อมูล
3 94010000 สพป.ปัตตานี เขต 1 ไม่ส่งข้อมูล
# รหัสเขต ชื่อเขต สถานะ
เขตที่ยังไม่ส่งข้อมูล มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 1 จำนวน 3 เขต
# รหัสเขต ชื่อเขต สถานะ
1 00100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ไม่ส่งข้อมูล
2 11010000 สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ไม่ส่งข้อมูล
3 76010000 สพป.เพชรบุรี เขต 1 ไม่ส่งข้อมูล
# รหัสเขต ชื่อเขต สถานะ