สถานะการส่งข้อมูลยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4 ของ สพท. ทั่วประเทศ ณ ​วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

# รหัสเขต ชื่อเขต ตัวชี้วัดที่ ( "" = ตัวชี้วัดที่ยังไม่ส่ง, "" = ตัวชี้วัดที่ส่งเรียบร้อยแล้ว ) ( เทคนิคการดูข้อมูลตารางนี้ ให้ใช้ เมาส์คลิก 1 ครั้ง ตรงเขตที่ต้องการดู จากนั้น กดปุ่มลูกศรชี้ขวา-ซ้าย เพื่อดูตัวชี้วัดที่เหลือ )
3415-161719.119.22021-2324.124.2252627.127.227.3303132333435363849-5254-154-254-355.155.255.35775-7778.178.282
1 00100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
2 00101701 สพม.เขต 1
3 00101702 สพม.เขต 2
4 00101703 สพม.เขต 3
5 00101704 สพม.เขต 4
6 00101705 สพม.เขต 5
7 00101706 สพม.เขต 6
8 00101707 สพม.เขต 7
9 00101708 สพม.เขต 8
10 00101709 สพม.เขต 9
11 00101710 สพม.เขต 10
12 00101711 สพม.เขต 11
13 00101712 สพม.เขต 12
14 00101713 สพม.เขต 13
15 00101714 สพม.เขต 14
16 00101715 สพม.เขต 15
17 00101716 สพม.เขต 16
18 00101717 สพม.เขต 17
19 00101718 สพม.เขต 18
20 00101719 สพม.เขต 19
21 00101720 สพม.เขต 20
22 00101721 สพม.เขต 21
23 00101722 สพม.เขต 22
24 00101723 สพม.เขต 23
25 00101724 สพม.เขต 24
26 00101725 สพม.เขต 25
27 00101726 สพม.เขต 26
28 00101727 สพม.เขต 27
29 00101728 สพม.เขต 28
30 00101729 สพม.เขต 29
31 00101730 สพม.เขต 30
32 00101731 สพม.เขต 31
33 00101732 สพม.เขต 32
34 00101733 สพม.เขต 33
35 00101734 สพม.เขต 34
36 00101735 สพม.เขต 35
37 00101736 สพม.เขต 36
38 00101737 สพม.เขต 37
39 00101738 สพม.เขต 38
40 00101739 สพม.เขต 39
41 00101740 สพม.เขต 40
42 00101741 สพม.เขต 41
43 00101742 สพม.เขต 42
44 10010000 สพป.กรุงเทพมหานคร
45 11010000 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
46 11020000 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
47 12010000 สพป.นนทบุรี เขต 1
48 12020000 สพป.นนทบุรี เขต 2
49 13010000 สพป.ปทุมธานี เขต 1
50 13020000 สพป.ปทุมธานี เขต 2
51 14010000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
52 14020000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
53 15010000 สพป.อ่างทอง
54 16010000 สพป.ลพบุรี เขต 1
55 16020000 สพป.ลพบุรี เขต 2
56 17010000 สพป.สิงห์บุรี
57 18010000 สพป.ชัยนาท
58 19010000 สพป.สระบุรี เขต 1
59 19020000 สพป.สระบุรี เขต 2
60 20010000 สพป.ชลบุรี เขต 1
61 20020000 สพป.ชลบุรี เขต 2
62 20030000 สพป.ชลบุรี เขต 3
63 21010000 สพป.ระยอง เขต 1
64 21020000 สพป.ระยอง เขต 2
65 22010000 สพป.จันทบุรี เขต 1
66 22020000 สพป.จันทบุรี เขต 2
67 23010000 สพป.ตราด
68 24010000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
69 24020000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
70 25010000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
71 25020000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
72 26010000 สพป.นครนายก
73 27010000 สพป.สระแก้ว เขต 1
74 27020000 สพป.สระแก้ว เขต 2
75 30010000 สพป.นครราชสีมา เขต 1
76 30020000 สพป.นครราชสีมา เขต 2
77 30030000 สพป.นครราชสีมา เขต 3
78 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4
79 30050000 สพป.นครราชสีมา เขต 5
80 30060000 สพป.นครราชสีมา เขต 6
81 30070000 สพป.นครราชสีมา เขต 7
82 31010000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
83 31020000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
84 31030000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
85 31040000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
86 32010000 สพป.สุรินทร์ เขต 1
87 32020000 สพป.สุรินทร์ เขต 2
88 32030000 สพป.สุรินทร์ เขต 3
89 33010000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
90 33020000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
91 33030000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
92 33040000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
93 34010000 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
94 34020000 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
95 34030000 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
96 34040000 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
97 34050000 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
98 35010000 สพป.ยโสธร เขต 1
99 35020000 สพป.ยโสธร เขต 2
100 36010000 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
101 36020000 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
102 36030000 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
103 37010000 สพป.อำนาจเจริญ
104 38010000 สพป.บึงกาฬ
105 39010000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
106 39020000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
107 40010000 สพป.ขอนแก่น เขต 1
108 40020000 สพป.ขอนแก่น เขต 2
109 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3
110 40040000 สพป.ขอนแก่น เขต 4
111 40050000 สพป.ขอนแก่น เขต 5
112 41010000 สพป.อุดรธานี เขต 1
113 41020000 สพป.อุดรธานี เขต 2
114 41030000 สพป.อุดรธานี เขต 3
115 41040000 สพป.อุดรธานี เขต 4
116 42010000 สพป.เลย เขต 1
117 42020000 สพป.เลย เขต 2
118 42030000 สพป.เลย เขต 3
119 43010000 สพป.หนองคาย เขต 1
120 43020000 สพป.หนองคาย เขต 2
121 44010000 สพป.มหาสารคาม เขต 1
122 44020000 สพป.มหาสารคาม เขต 2
123 44030000 สพป.มหาสารคาม เขต 3
124 45010000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
125 45020000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
126 45030000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
127 46010000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
128 46020000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
129 46030000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
130 47010000 สพป.สกลนคร เขต 1
131 47020000 สพป.สกลนคร เขต 2
132 47030000 สพป.สกลนคร เขต 3
133 48010000 สพป.นครพนม เขต 1
134 48020000 สพป.นครพนม เขต 2
135 49010000 สพป.มุกดาหาร
136 50010000 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
137 50020000 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
138 50030000 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
139 50040000 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
140 50050000 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
141 50060000 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
142 51010000 สพป.ลำพูน เขต 1
143 51020000 สพป.ลำพูน เขต 2
144 52010000 สพป.ลำปาง เขต 1
145 52020000 สพป.ลำปาง เขต 2
146 52030000 สพป.ลำปาง เขต 3
147 53010000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
148 53020000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
149 54010000 สพป.แพร่ เขต 1
150 54020000 สพป.แพร่ เขต 2
151 55010000 สพป.น่าน เขต 1
152 55020000 สพป.น่าน เขต 2
153 56010000 สพป.พะเยา เขต 1
154 56020000 สพป.พะเยา เขต 2
155 57010000 สพป.เชียงราย เขต 1
156 57020000 สพป.เชียงราย เขต 2
157 57030000 สพป.เชียงราย เขต 3
158 57040000 สพป.เชียงราย เขต 4
159 58010000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
160 58020000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
161 60010000 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
162 60020000 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
163 60030000 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
164 61010000 สพป.อุทัยธานี เขต 1
165 61020000 สพป.อุทัยธานี เขต 2
166 62010000 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
167 62020000 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
168 63010000 สพป.ตาก เขต 1
169 63020000 สพป.ตาก เขต 2
170 64010000 สพป.สุโขทัย เขต 1
171 64020000 สพป.สุโขทัย เขต 2
172 65010000 สพป.พิษณุโลก เขต 1
173 65020000 สพป.พิษณุโลก เขต 2
174 65030000 สพป.พิษณุโลก เขต 3
175 66010000 สพป.พิจิตร เขต 1
176 66020000 สพป.พิจิตร เขต 2
177 67010000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
178 67020000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
179 67030000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
180 70010000 สพป.ราชบุรี เขต 1
181 70020000 สพป.ราชบุรี เขต 2
182 71010000 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
183 71020000 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
184 71030000 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
185 71040000 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
186 72010000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
187 72020000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
188 72030000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
189 73010000 สพป.นครปฐม เขต 1
190 73020000 สพป.นครปฐม เขต 2
191 74010000 สพป.สมุทรสาคร
192 75010000 สพป.สมุทรสงคราม
193 76010000 สพป.เพชรบุรี เขต 1
194 76020000 สพป.เพชรบุรี เขต 2
195 77010000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
196 77020000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
197 80010000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
198 80020000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
199 80030000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
200 80040000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
201 81010000 สพป.กระบี่
202 82010000 สพป.พังงา
203 83010000 สพป.ภูเก็ต
204 84010000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
205 84020000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
206 84030000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
207 85010000 สพป.ระนอง
208 86010000 สพป.ชุมพร เขต 1
209 86020000 สพป.ชุมพร เขต 2
210 90010000 สพป.สงขลา เขต 1
211 90020000 สพป.สงขลา เขต 2
212 90030000 สพป.สงขลา เขต 3
213 91010000 สพป.สตูล
214 92010000 สพป.ตรัง เขต 1
215 92020000 สพป.ตรัง เขต 2
216 93010000 สพป.พัทลุง เขต 1
217 93020000 สพป.พัทลุง เขต 2
218 94010000 สพป.ปัตตานี เขต 1
219 94020000 สพป.ปัตตานี เขต 2
220 94030000 สพป.ปัตตานี เขต 3
221 95010000 สพป.ยะลา เขต 1
222 95020000 สพป.ยะลา เขต 2
223 95030000 สพป.ยะลา เขต 3
224 96010000 สพป.นราธิวาส เขต 1
225 96020000 สพป.นราธิวาส เขต 2
226 96030000 สพป.นราธิวาส เขต 3
3415-161719.119.22021-2324.124.2252627.127.227.3303132333435363849-5254-154-254-355.155.255.35775-7778.178.282
# รหัสเขต ชื่อเขต ตัวชี้วัดที่