สถานะการส่งข้อมูลมาตรฐาน ไตรมาส 4 ของ สพท. ทั่วประเทศ ณ ​วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

( "-" หมายถึงมาตรฐานที่ส่งในไตรมาส 3 แล้ว )
# รหัสเขต สพท. มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3
บ่งชี้ 1 บ่งชี้ 2 บ่งชี้ 3 บงชี้ 1 บงชี้ 2 บงชี้ 3 บงชี้ 4 บงชี้ 5 บงชี้ 1 บงชี้ 2 บงชี้ 3 บงชี้ 4 บงชี้ 5 บงชี้ 6
ย่อย 1 ย่อย 2 ย่อย 3 ย่อย 4 ย่อย 5 ย่อย 6 ย่อย 2 ย่อย 4
1 00100700 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ---
2 00101701 สพม.เขต 1---
3 00101702 สพม.เขต 2---
4 00101703 สพม.เขต 3---
5 00101704 สพม.เขต 4---
6 00101705 สพม.เขต 5---
7 00101706 สพม.เขต 6---
8 00101707 สพม.เขต 7---
9 00101708 สพม.เขต 8---
10 00101709 สพม.เขต 9---
11 00101710 สพม.เขต 10---
12 00101711 สพม.เขต 11---
13 00101712 สพม.เขต 12---
14 00101713 สพม.เขต 13---
15 00101714 สพม.เขต 14---
16 00101715 สพม.เขต 15---
17 00101716 สพม.เขต 16---
18 00101717 สพม.เขต 17---
19 00101718 สพม.เขต 18---
20 00101719 สพม.เขต 19---
21 00101720 สพม.เขต 20---
22 00101721 สพม.เขต 21---
23 00101722 สพม.เขต 22---
24 00101723 สพม.เขต 23---
25 00101724 สพม.เขต 24---
26 00101725 สพม.เขต 25---
27 00101726 สพม.เขต 26---
28 00101727 สพม.เขต 27---
29 00101728 สพม.เขต 28---
30 00101729 สพม.เขต 29---
31 00101730 สพม.เขต 30---
32 00101731 สพม.เขต 31---
33 00101732 สพม.เขต 32---
34 00101733 สพม.เขต 33---
35 00101734 สพม.เขต 34---
36 00101735 สพม.เขต 35---
37 00101736 สพม.เขต 36---
38 00101737 สพม.เขต 37---
39 00101738 สพม.เขต 38---
40 00101739 สพม.เขต 39---
41 00101740 สพม.เขต 40---
42 00101741 สพม.เขต 41---
43 00101742 สพม.เขต 42---
44 10010000 สพป.กรุงเทพมหานคร---
45 11010000 สพป.สมุทรปราการ เขต 1---
46 11020000 สพป.สมุทรปราการ เขต 2---
47 12010000 สพป.นนทบุรี เขต 1---
48 12020000 สพป.นนทบุรี เขต 2---
49 13010000 สพป.ปทุมธานี เขต 1---
50 13020000 สพป.ปทุมธานี เขต 2---
51 14010000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1---
52 14020000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2---
53 15010000 สพป.อ่างทอง---
54 16010000 สพป.ลพบุรี เขต 1---
55 16020000 สพป.ลพบุรี เขต 2---
56 17010000 สพป.สิงห์บุรี---
57 18010000 สพป.ชัยนาท---
58 19010000 สพป.สระบุรี เขต 1---
59 19020000 สพป.สระบุรี เขต 2---
60 20010000 สพป.ชลบุรี เขต 1---
61 20020000 สพป.ชลบุรี เขต 2---
62 20030000 สพป.ชลบุรี เขต 3---
63 21010000 สพป.ระยอง เขต 1---
64 21020000 สพป.ระยอง เขต 2---
65 22010000 สพป.จันทบุรี เขต 1---
66 22020000 สพป.จันทบุรี เขต 2---
67 23010000 สพป.ตราด---
68 24010000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1---
69 24020000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2---
70 25010000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1---
71 25020000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2---
72 26010000 สพป.นครนายก---
73 27010000 สพป.สระแก้ว เขต 1---
74 27020000 สพป.สระแก้ว เขต 2---
75 30010000 สพป.นครราชสีมา เขต 1---
76 30020000 สพป.นครราชสีมา เขต 2---
77 30030000 สพป.นครราชสีมา เขต 3---
78 30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4---
79 30050000 สพป.นครราชสีมา เขต 5---
80 30060000 สพป.นครราชสีมา เขต 6---
81 30070000 สพป.นครราชสีมา เขต 7---
82 31010000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1---
83 31020000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2---
84 31030000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3---
85 31040000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4---
86 32010000 สพป.สุรินทร์ เขต 1---
87 32020000 สพป.สุรินทร์ เขต 2---
88 32030000 สพป.สุรินทร์ เขต 3---
89 33010000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 1---
90 33020000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2---
91 33030000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3---
92 33040000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4---
93 34010000 สพป.อุบลราชธานี เขต 1---
94 34020000 สพป.อุบลราชธานี เขต 2---
95 34030000 สพป.อุบลราชธานี เขต 3---
96 34040000 สพป.อุบลราชธานี เขต 4---
97 34050000 สพป.อุบลราชธานี เขต 5---
98 35010000 สพป.ยโสธร เขต 1---
99 35020000 สพป.ยโสธร เขต 2---
100 36010000 สพป.ชัยภูมิ เขต 1---
101 36020000 สพป.ชัยภูมิ เขต 2---
102 36030000 สพป.ชัยภูมิ เขต 3---
103 37010000 สพป.อำนาจเจริญ---
104 38010000 สพป.บึงกาฬ---
105 39010000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1---
106 39020000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2---
107 40010000 สพป.ขอนแก่น เขต 1---
108 40020000 สพป.ขอนแก่น เขต 2---
109 40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3---
110 40040000 สพป.ขอนแก่น เขต 4---
111 40050000 สพป.ขอนแก่น เขต 5---
112 41010000 สพป.อุดรธานี เขต 1---
113 41020000 สพป.อุดรธานี เขต 2---
114 41030000 สพป.อุดรธานี เขต 3---
115 41040000 สพป.อุดรธานี เขต 4---
116 42010000 สพป.เลย เขต 1---
117 42020000 สพป.เลย เขต 2---
118 42030000 สพป.เลย เขต 3---
119 43010000 สพป.หนองคาย เขต 1---
120 43020000 สพป.หนองคาย เขต 2---
121 44010000 สพป.มหาสารคาม เขต 1---
122 44020000 สพป.มหาสารคาม เขต 2---
123 44030000 สพป.มหาสารคาม เขต 3---
124 45010000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1---
125 45020000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2---
126 45030000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3---
127 46010000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1---
128 46020000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2---
129 46030000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3---
130 47010000 สพป.สกลนคร เขต 1---
131 47020000 สพป.สกลนคร เขต 2---
132 47030000 สพป.สกลนคร เขต 3---
133 48010000 สพป.นครพนม เขต 1---
134 48020000 สพป.นครพนม เขต 2---
135 49010000 สพป.มุกดาหาร---
136 50010000 สพป.เชียงใหม่ เขต 1---
137 50020000 สพป.เชียงใหม่ เขต 2---
138 50030000 สพป.เชียงใหม่ เขต 3---
139 50040000 สพป.เชียงใหม่ เขต 4---
140 50050000 สพป.เชียงใหม่ เขต 5---
141 50060000 สพป.เชียงใหม่ เขต 6---
142 51010000 สพป.ลำพูน เขต 1---
143 51020000 สพป.ลำพูน เขต 2---
144 52010000 สพป.ลำปาง เขต 1---
145 52020000 สพป.ลำปาง เขต 2---
146 52030000 สพป.ลำปาง เขต 3---
147 53010000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1---
148 53020000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2---
149 54010000 สพป.แพร่ เขต 1---
150 54020000 สพป.แพร่ เขต 2---
151 55010000 สพป.น่าน เขต 1---
152 55020000 สพป.น่าน เขต 2---
153 56010000 สพป.พะเยา เขต 1---
154 56020000 สพป.พะเยา เขต 2---
155 57010000 สพป.เชียงราย เขต 1---
156 57020000 สพป.เชียงราย เขต 2---
157 57030000 สพป.เชียงราย เขต 3---
158 57040000 สพป.เชียงราย เขต 4---
159 58010000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1---
160 58020000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2---
161 60010000 สพป.นครสวรรค์ เขต 1---
162 60020000 สพป.นครสวรรค์ เขต 2---
163 60030000 สพป.นครสวรรค์ เขต 3---
164 61010000 สพป.อุทัยธานี เขต 1---
165 61020000 สพป.อุทัยธานี เขต 2---
166 62010000 สพป.กำแพงเพชร เขต 1---
167 62020000 สพป.กำแพงเพชร เขต 2---
168 63010000 สพป.ตาก เขต 1---
169 63020000 สพป.ตาก เขต 2---
170 64010000 สพป.สุโขทัย เขต 1---
171 64020000 สพป.สุโขทัย เขต 2---
172 65010000 สพป.พิษณุโลก เขต 1---
173 65020000 สพป.พิษณุโลก เขต 2---
174 65030000 สพป.พิษณุโลก เขต 3---
175 66010000 สพป.พิจิตร เขต 1---
176 66020000 สพป.พิจิตร เขต 2---
177 67010000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1---
178 67020000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2---
179 67030000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3---
180 70010000 สพป.ราชบุรี เขต 1---
181 70020000 สพป.ราชบุรี เขต 2---
182 71010000 สพป.กาญจนบุรี เขต 1---
183 71020000 สพป.กาญจนบุรี เขต 2---
184 71030000 สพป.กาญจนบุรี เขต 3---
185 71040000 สพป.กาญจนบุรี เขต 4---
186 72010000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1---
187 72020000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2---
188 72030000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3---
189 73010000 สพป.นครปฐม เขต 1---
190 73020000 สพป.นครปฐม เขต 2---
191 74010000 สพป.สมุทรสาคร---
192 75010000 สพป.สมุทรสงคราม---
193 76010000 สพป.เพชรบุรี เขต 1---
194 76020000 สพป.เพชรบุรี เขต 2---
195 77010000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1---
196 77020000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2---
197 80010000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1---
198 80020000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2---
199 80030000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3---
200 80040000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4---
201 81010000 สพป.กระบี่ ---
202 82010000 สพป.พังงา---
203 83010000 สพป.ภูเก็ต---
204 84010000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1---
205 84020000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2---
206 84030000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3---
207 85010000 สพป.ระนอง---
208 86010000 สพป.ชุมพร เขต 1---
209 86020000 สพป.ชุมพร เขต 2---
210 90010000 สพป.สงขลา เขต 1---
211 90020000 สพป.สงขลา เขต 2---
212 90030000 สพป.สงขลา เขต 3---
213 91010000 สพป.สตูล---
214 92010000 สพป.ตรัง เขต 1---
215 92020000 สพป.ตรัง เขต 2---
216 93010000 สพป.พัทลุง เขต 1---
217 93020000 สพป.พัทลุง เขต 2---
218 94010000 สพป.ปัตตานี เขต 1---
219 94020000 สพป.ปัตตานี เขต 2---
220 94030000 สพป.ปัตตานี เขต 3---
221 95010000 สพป.ยะลา เขต 1---
222 95020000 สพป.ยะลา เขต 2---
223 95030000 สพป.ยะลา เขต 3---
224 96010000 สพป.นราธิวาส เขต 1---
225 96020000 สพป.นราธิวาส เขต 2---
226 96030000 สพป.นราธิวาส เขต 3---
# รหัสเขต สพท. มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ 3
บ่งชี้ 1 บ่งชี้ 2 บ่งชี้ 3 บงชี้ 1 บงชี้ 2 บงชี้ 3 บงชี้ 4 บงชี้ 5 บงชี้ 1 บงชี้ 2 บงชี้ 3 บงชี้ 4 บงชี้ 5 บงชี้ 6
ย่อย 1 ย่อย 2 ย่อย 3 ย่อย 4 ย่อย 5 ย่อย 6 ย่อย 2 ย่อย 4